poniedziałek

5.06 środa WHO CARES


"Jeśli muzyka jest jak język, jeśli komunikuje pewną emocjonalną lub duchową treść, to hałas najlepiej określić jako zaburzenie; coś, co zakłóca przekaz, zanieczyszcza kod, uniemożliwia powstanie sensu. Podświadomy przekaz większości muzyki jest taki, że wszechświat jest z istoty łagodny, a jeśli jest w nim również smutek i tragedia, to zostają one rozwiane na poziomie jakiejś wyższej harmonii. Noise burzy taki obraz świata. Dlatego właśnie zespoły noise'owe zajmują się tematami antyhumanistycznymi: skrajnymi przypadkami upodlenia, obsesji, traumy, potworności, opętania – podważającymi wiarę, jaką żywił humanizm, że dzięki jednostkowej świadomości i woli możemy stać się podmiotem naszego życia i wspólnym wysiłkiem dążyć do ogólnego postępu i dobrobytu.
Ta ciemna, niedająca się opanować sfera potworności i choroby jest swego rodzaju kulturowym hałasem, powodującym zakłócenie i destabilizację kodów, poprzez które nadajemy światu sens, a życie czynimy znośnym.
Hałas pojawia się więc wtedy, kiedy język zawodzi. Hałas jest bezsłownym stanem, w którym zagrożona jest sama konstytucja naszego ja. Rozkosz, którą sprawia hałas, tkwi w tym, że zamazanie znaczenia i tożsamości jest ekstazą (dosłownie: byciem poza sobą)."
Simon Reynolds


WHO CARES (Pawel Tkaczyk & Piotr Pająk)
*noise, harsh noise, experimental

04.06.2013
Eufemia - Krakowskie Przedmieście 5
Start 20:00
Wstęp 10zł

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz