poniedziałek

30.12 Old Year's Eve - Smutaż


Smutaż Big Band with Gruppo Sud Male Ghost Choir

Smutaż classic trio of Alessandro Facchini, Piotr Kurek, Michał Libera featuring Izabela Smelczynska & Rinus van Alebeek joined by The Male Ghost Choir of Gruppo Sud including Piotr Adamski, Krzysztof Bielecki, Michał Grochowiak, Daniel Malone, Mateusz Marczewski and Łukasz Sosiński

Playing the saddest music of past year

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz