sobota

PHONY EUROPEANS

Phony Europeans
(od post-disco przez no-wave do ghetto - tech)

Phony Europeans (DJ LazZZy SuzZZn i DJ Mother T) mają łącznie 10 lat
różnorodnego doświadczenia w branży rozrywkowej. Miksują wszędzie i
wszystko, co rozrusza publiczność od Nowej Zelandii przez Hong Kong
po Warszawę.

Phony Europeans
(post-disco thru no-wave to ghetto-tech)

Phony Europeans (DJ LazZZy SuzZZn i DJ Mother T ) have an eclectic ten
years djing experience between them, mixing-up everything and anything
that'll make people move from New Zealand to Hong Kong to Warsaw.


start: 21.00
wjazd: 5 PLN

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz